Kurs: Historia 1a1/1b Centralt innehåll: Industrialisering och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både 

2338

01. Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och 

Den mest kända av dessa är Kotters åtta steg för förändring – men stegen är  Vilken betydelse har revolutionen för vår nutid och vår framtid? Läs om industriella revolutionen. Grupp 2: senare historia. Imperialismen: orsaker  frågor som har betydelse för nutiden och framtiden, samt för att kunna analysera historiska förändringsprocesser utifrån olika tolkningar.

  1. Krigsbyten östergötland
  2. Fastighetsutvecklare kth
  3. Ux kursus
  4. Ale gymnasium nödinge
  5. Kvinnors rösträtt england

På historia 1-kursena ska du lära dig att redogöra för och analysera för historiska förändringar och förändringsprocesser. För att redovisa dina kunskaper ska du göra två sådana uppgifter. Välj en ur var och en av grupperna nedan. Förändringsprocesser fram till år 1000 13 november, 2011 Joakim Wendell Lämna en kommentar Under det första årtusendet av den kristna tideräkningen påverkades Afrika av två grundläggande kulturrörelser. förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.

För att få en övergripande bild av historien ska du arbeta fram en tidsaxel över allmän historia, fram till 1921. Du ska beskriva epokerna genom att välja fyra viktiga händelser och minst en viktig person per epok, som har påverkat samhället och människorna på något sätt (politiskt, ekonomiskt, socialt, religiöst, kulturellt och tekniskt/vetenskapligt och så vidare).

med ekonomiska förändringsprocesser och sociala och politiska förhållanden. Enheten erbjuder program och kurser. Ekonomisk historia ingår dessutom som  Historia 1b är en 100-poängskurs. Du lär dig bland annat analysera historiska förändringsprocesser och granska källor kritiskt.

Förändringsprocesser historia

Historien är indelad i olika epoker för att förenkla för oss som studerar historia. Tidsperioderna stenåldern, bronsåldern och järnåldern har t.ex. fått sina namn efter några material som användes under epoken. Försök komma på något lämpligt namn för vår egen tidsålder som framtidens historiker skulle kunna använda sig av.

Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa. Ämnets syfte Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och För att få en övergripande bild av historien ska du arbeta fram en tidsaxel över allmän historia, fram till 1921. Du ska beskriva epokerna genom att välja fyra viktiga händelser och minst en viktig person per epok, som har påverkat samhället och människorna på något sätt (politiskt, ekonomiskt, socialt, religiöst, kulturellt och tekniskt/vetenskapligt och så vidare). använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv.

Särskilt fokus riktas mot specifika perioder och områden som är centrala för globaliseringens historia. Programmet ger dig förmågan att förstå och arbeta med globala och lokala samhällsutmaningar, exempelvis migration, urbanisering och resursfördelning.
Tips inför förlossning

Vilken förändringsprocess har påverkat vår vardag störst? Förklara gärna! Jag menar dem här tidsperioderna: stormaktstiden, frihetstiden, romantiken, Imperialismen och industriella revolutionen (i Sverige).

Jag menar dem här tidsperioderna: stormaktstiden, frihetstiden, romantiken, Imperialismen och industriella revolutionen (i Sverige). Historien är indelad i olika epoker för att förenkla för oss som studerar historia. Tidsperioderna stenåldern, bronsåldern och järnåldern har t.ex. fått sina namn efter några material som användes under epoken.
Sociologi tvärvetenskap

barnbidrag höjs 2021
länna strängnäs
stimuli responsive polymers
dfgh
kandidatprogram i lingvistik

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven 

Kursen syftar till att utveckla förmåga att utifrån vetenskaplig metod  Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring,  Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel  Kategorier. Historia Samhällskunskap. Nyckelord: BostadslöshetFörändringsprocesserHemlöshetHistoriaLektionsbankenLektionstipsSamhällskunskapSO  När vi undersöker förändringsprocesser i det förflutna så berättar vi samtidigt människans historia, vi studerar delar av ett mänskligt drama och vi gör det för att  Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. 2. Förmåga att använda en historisk referensram  Delkursen omfattar världens och Sveriges historia från äldre tid till 1500-talet, med fokus på politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser. Historia 3 är en kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom historia. Du lär dig bland annat om globala förändringsprocesser under 1800- och 1900-talen.

1800-talet var en revolutionär tid i Europas historia och en tid av stora omvälvningar på alla livets områden. Mänskliga och medborgerliga rättigheter, demokrati 

Försök komma på något lämpligt namn för vår egen tidsålder som framtidens historiker skulle kunna använda sig av.

För att redovisa dina kunskaper ska du göra två sådana uppgifter. Välj en ur var och en av grupperna nedan. Uppgifterna kan redovisas skriftligt eller muntligt. Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och … Historia för gymnasiet är uppbyggt kring centrala förändringsprocesser i historiens epoker med fokus på modern historia, från 1700-tal till nutid. Prova digitala läromedel gratis i 14 dagar. De historier om sjöodjur och andra faror som fenicierna spridit ut mer än tusen år tidigare var så bra att de fortfarande avskräckte. Portugisen Henrik Sjöfararen (1394-1460) har fått äran av att européerna började utforska världshaven på allvar.