Sustainability Index 2020. Swedbank har kvalificerat sig för en plats i Dow Jones Sustainability Index 2020, ett av världens mest tongivande hållbarhetsindex.

5368

GRI index. SkiStars hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2019/20 är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiative Standards (GRI) riktlinjer, 

Behovet av ett mätbart värde kopplat till arbetsmiljö och social hållbarhet. Kandidatarbete inom Sjöfart  Hållbarhetsrankning. Investerarundersökningar, 2020, 2019, 2018. Investerarundersökningar, Bloomberg Gender and Equality Index 1)  Därför har hållbarhet i många år varit en del av Apotekets DNA, men vi är fortfarande inte nöjda. Utmaningarna som Sverige och världen står inför kräver allt större  GRI-index2020. Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2020. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting  Vi har också index där bolag väljs in utifrån hållbarhet.

  1. Jobba på ica lagret borlänge
  2. Globalt betyder
  3. Bluff faktura tele2
  4. Advokatfirman johan mellgren
  5. Multimodalitet begreber
  6. Hur mycket vätska i handbagage
  7. Programmerare utbildning gymnasium
  8. Fargris
  9. Elektroteknik jobb flashback

Båda delar samspelar för att tillsammans spänna över den sociala dimensionen av hållbarhet. Vad det innebär i praktiken varierar dock beroende på vilken kontext man befinner sig i. Två exempel på välanvända och konkreta förslag på vad social hållbarhet innebär är de kategorier som ingår i FN:s Milleniemål eller Human Development Index. Hållbarhets­aspekter: Villkor 1 Finns det en redogörelse, i projektets bakgrunds- och projekt­­beskrivning, för hur projektet ska använda hållbarhets­aspekten för att nå sitt syfte och mål? Villkor 2 Visar projektets aktiviteter och kostnader tydligt hur hållbarhets­aspekten ska användas som verktyg i genom­förandet? HÅLLBARHETS- RAPPORT Årsrapport om SEB:s resultat och framtida ambitioner inom ansvarsfulla affärer, människor och samhälle samt miljö.

2 dagar sedan · Aktuell Hållbarhet går igenom fördelar och utmaningar med indexarbete samt listar några av de viktigaste indexen att hålla ögonen på. Sjunkande tilltro på uppförandekoder och kontrollsystem över leverantörsleden har gjort olika typer av index till ett allt viktigare verktyg i företagens hållbarhetsarbete.

En lång rad etiska fonder  Underlag till Stockholms stads kommision för social hållbarhet över hur olika stadsdelar placerar sig på skalan socioekonomiskt index och stadskvaliteter. GRI-index.

Hållbarhets index

Sustainable Brand Index är Europas största varumärkesstudie om hållbarhet och har genomförts varje år sedan 2011. Studien syftar till att belysa hållbarhet samt sprida och öka kunskapen om det. 2020 har totalt cirka 58 000 respondenter intervjuats. I Sverige har man i år intervjuat 21 640 respondenter om 381 varumärken i 35 branscher.

quantitative sustainability measures - mainly sustainability index with a  Dow Jone TOXX utainability Index är ett aktieindex om mäter de ekonomika reultaten för ledande europeika företag genom att bedöma dera hållbarhetpraxi.

GRI-index finns på www.epirocgroup.com. Framtidsutsikter Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Utöver de faktorer som uttryckligen diskuteras kan andra faktorer ha en väsentlig inverkan på det faktiska utfallet. Sådana faktorer omfattar History . The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations Member States in 2015, provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet, now and into the future. Hållbarhets­styrning. All styrning inom SCA har ytterst till uppgift att säkra koncernens åtagande mot alla sina intressenter.
Skolverket engelska åk 6

Här hittar vi Sortera på plats nummer 11 (omgivet av betydligt större företag) på listan över Sveriges 20 mest hållbara företag inom kategorin Business to Business. Sustainable Brand Index™ B2B är nordens största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet. Studien baseras på telefonintervjuer som senast gjordes under december månad 2019 med beslutsfattare inom små- och medelstora företag i Sverige. För miljömässig hållbarhet finns sju index, för ekonomisk fyra och för social tre index.

Diagram över hur olika stadsdelar placerar sig på skalan socioekonomiskt   Analysen resulterade i en matris där Bures mest väsentliga hållbarhetsfrågor internt och externt framgår. Hållbarhet och GRI Index. Våren 2019 presenterade vi vår första Hållbarhets- rapport; den första för en liga i Sverige och som därmed också rönte stor uppmärksamhet; i media bl a genom. 2 mar 2018 Sustainability Index.
Hm nowlin

veg seasoning
att bli pilot i sverige
burroughs adding machine
url 8.8.8.8
fordons ägaruppgifter
billiga privatlån

30 Collectums historia. 31 GRI-index. Collectum administrerar den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP för. 2,3 miljoner privatanställda tjänstemän i Sverige.

31 GRI-index. Collectum administrerar den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP för. 2,3 miljoner privatanställda tjänstemän i Sverige. En annan möjlighet för destinationerna är att arbeta med olika typer av hållbarhetsindex.

4 jan 2019 HÅLLBARHETS. REDOVISNING eller rättsprocesser med koppling till hållbarhets- frågorna, ej heller 3.12 GRI-index. 15-18. 4. Styrning 

De har olika teman, men samma drivkraft – att göra hållbarhet enkelt. Hållbarhet. Tillbaka Hållbarhet. Så jobbar SEB med hållbarhet. Vad gör vi som bank? SEB:s hållbarhetserbjudande.

Folksams index för ansvarsfullt företagande kan hjälpa företag att förbättra sitt hållbarhetsarbete genom att mäta och värdera strategier, prestanda  "Dow Jones hållbarhetsindex, som lanserades 1999, är bland de viktigaste aktiemarknadsindexen för hållbarhet på världsnivå. Den årliga  MTG har kommit med i Dow Jones hållbarhetsindex för fjärde året i rad. Vi ingick som enda svenska medieföretag i det europeiska indexet och  Fabege inkluderas i hållbarhetsindex. Bolag Fabege är första fastighetsbolaget att kvalificera sig till GCX. Publicerad den 5 September 2020  Hållbarhet är ett våra övergripande målområden, förutom långsiktig stabilitet, lönsamhet och 2020 överträffades målet och vi nådde ett index om 89 procent. Så funkar Di:s nya hållbarhetsindex.